Home

Waarom het voor u zo belangrijk is dat wij onafhankelijk zijn!

Er zijn belangrijke verschillen
Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten met unieke kenmerken.
De verschillen hierbij zitten bijvoorbeeld in de hoogte van de premie die een verzekeraar rekent. Of de kortingen waar u recht op heeft.
De voorwaarden van de verzekering kunnen ook verschillen. Soms lijken die verschillen op papier heel klein. Maar bij een schade bepalen die kleine verschillen juist vaak of u wel of geen recht hebt op een vergoeding.
U kunt niet overal verstand van hebben. En wij kunnen ons voorstellen dat u van verzekeringen en verzekeringsvoorwaarden geen verstand wilt hebben! Daarom is het verstandig om u bij te laten bijstaan door een deskundig verzekeringsadviseur.

Onafhankelijke adviseurs en gebonden adviseurs
Als u zich laat adviseren op het gebied van verzekeringen kunt u te maken krijgen met twee type adviseurs:
Zo zijn er adviseurs die een vaste relatie hebben met een verzekeringsmaatschappij. Deze adviseurs informeren u alleen over de producten van de verzekeringsmaatschappij waaraan zij verbonden zijn. Ze kunnen u veel vertellen over deze verzekeringen. Maar zij gaan u nooit informeren over een andere verzekeringsmaatschappij die misschien een betere verzekering voor u heeft. Dat is tenslotte niet in hun belang. Deze adviseurs heten “gebonden” adviseurs.
Daarnaast kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke adviseur. Dit zijn adviseurs die niet verplicht zijn om de producten van slechts één verzekeringsmaatschappij onder uw aandacht te brengen. Een onafhankelijk adviseur adviseert u over meerdere verzekeringsmaatschappijen. Vanuit die vrijheid kan hij u die verzekering adviseren die goed aansluit op uw specifieke situatie en wensen.

Een onafhankelijk adviseur wordt ook wel eens boos!
Een verzekeringsovereenkomst is een juridisch document. Hierin staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn en die van de maatschappij.
In de praktijk kunnen echter situaties ontstaan die gewoonweg niet in de overeenkomst zijn opgenomen. Misschien omdat niemand er aan gedacht heeft. Of omdat het zelden gebeurt. Of kan de situatie zich voordoen dat bepaalde begrippen door u anders worden uitgelegd dan door de verzekeringsmaatschappij.
Het is voor u dan belangrijk dat iemand met kennis van zaken opkomt voor uw belangen.
Als onafhankelijk adviseur nemen wij u die zorg uit handen.
Juist omdat de verzekeringsmaatschappij in kwestie niet “onze baas” is kunnen wij ons sterk maken voor uw belangen.
Dat is nou onafhankelijk zijn. En daarom kunnen we namens u wel eens professioneel boos worden. Bij voorbeeld omdat we vinden dat een verzekeringsmaatschappij ten onrechte uw schadevergoeding afwijst.

Onze werkwijze is gericht op een goed advies
Als u ons voor het eerst om advies vraagt, zetten wij meestal de volgende stappen met u:

Kennismaking:
Tijdens de kennismaking vertelt u ons wat u van een adviseur van financiële diensten verwacht. Wij lichten u vervolgens de werkwijze van ons kantoor toe en de wijze waarop wij beloond worden.

Inventarisatie:
Als de kennismaking naar uw tevredenheid is verlopen, brengen we samen met u uw financiële situatie in kaart. Welke risico’s loopt u? Welke risico’s kunt en wilt u zelf dragen?

Analyse:
Nadat wij een goed beeld hebben van uw wensen en behoeften, laten wij u zien welke alternatieven er bestaan. Dat kan een verzekering zijn. Maar ook andere soorten financiële diensten kunnen wellicht een optie zijn. Wij schetsen de voor­ en nadelen en geven u daarbij ons advies over welke oplossing goed aansluit bij uw situatie.

Bemiddeling:
Nadat u uw keuze hebt gemaakt, verzorgen wij voor u de totstandkoming van de verzekering of de financiële dienst die u wenst.
In alle fasen staat altijd uw belang centraal. Dat kan omdat ons kantoor onafhankelijk is van welke verzekeringsmaatschappij dan ook!

Een financiële dienst moet ook onderhouden worden
Op het moment dat u ons advies krijgt, sluit dit aan op uw persoonlijke situatie op dat moment. Echter, in de periode daarna, kunnen allerlei zaken veranderen.
Er kan nieuwe wetgeving komen. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de verhoging van de AOW leeftijd. Of misschien verandert uw gezinssituatie. Of krijgt uw loopbaan een wending die u niet had voorzien. Alles kan veranderen.
Door die veranderingen kan de verzekering of financiële dienst die ooit perfect bij uw situatie paste, opeens niet meer aansluiten. Er kunnen zaken te veel of te weinig verzekerd zijn. Of de premie wordt een te grote last omdat uw financiële situatie slechter is geworden.
Om ervoor te zorgen dat uw verzekering blijft doen waarvoor u deze heeft aangeschaft, namelijk zekerheid geven, is het belangrijk dat uw zekerheidspakket regelmatig wordt onderhouden.
Het kan ook zijn dat er door de concurrentie betere producten op de markt zijn gekomen. Producten met misschien een lagere
premie of betere rendementen. Ook die ontwikkelingen volgen wij en leggen we aan u voor. Dat kunnen wij immers omdat wij onafhankelijk zijn. Als u dat wenst, verzorgen we dit graag voor u. Hierover maken wij dan duidelijke afspraken met u.

Onze onafhankelijkheid is uw belang
Ons kantoor is onafhankelijk. Alleen daardoor kunnen wij optimaal opkomen voor uw belangen. Dat doen wij door u te wijzen op de alternatieven die er in de markt voor u beschikbaar
zijn. En daarnaast door namens u de onderhandelingen met de maatschappij aan te gaan als deze een ander standpunt inneemt dan waar u naar ons oordeel recht op heeft.
Wij zijn dus geen verlengstuk van een verzekeringsmaatschappij of bank. En daar voelen wij ons goed bij.
Alleen door ons onafhankelijk op te stellen denken wij u tot in lengte van jaren van dienst te kunnen zijn als uw eigen persoonlijke belangenbehartiger op het gebied van financiële dienstverlening.
Onafhankelijk. Voor ons meer dan zo maar een woord. Onafhankelijk is iets waarop wij trots op zijn! Omdat wij weten dat we u alleen zo optimaal van dienst kunnen zijn.

Onafhankelijkheid is iets waar wij trots op zijn!