Hypotheken

Op zoek naar een financiële coach?
    
Indien u een hypotheek afsluit voor de aankoop van de eigen woning dienen vele zaken nauwkeurig in beeld te worden gebracht en met u besproken zijn. Zo dient een adviseur te weten wanneer u voor eerst een eigen woning heeft gekocht en hoe lang u nog recht heeft op hypotheekrente aftrek. Daarnaast dient een adviseur inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Vervolgens behoort de adviseur met u een aflossingsschema op te stellen voor de hypotheek, rekening houdend met uw gezinssituatie en pensioen.
Onze werkwijze: een oriënterend adviesgesprek waar wij geen kosten voor in rekening brengen. Daarna gaan wij samen met u inventariseren, analyseren en vervolgens krijgt u van ons een advies.
Helaas blijkt in de praktijk dat niet iedereen volgens deze methode werkt.
Daarom bieden wij u de mogelijkheid om bij ons een second opinion aan te vragen. Wij gaan dan voor u de offerte, die u elders aangeboden heeft gekregen, beoordelen, en bekijken of deze op uw persoonlijke situatie en wensen aansluit.
 

 
Wat is een annuïteitenhypotheek?
Bij een annuïteitenhypotheek wordt tijdens de hele looptijd van de hypotheek een vast bedrag (bij gelijkblijvende rente) bestaande uit aflossing en rente betaald, dit bedrag wordt de annuïteit genoemd.
Bij een annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten tijdens de looptijd gelijk. Naarmate de looptijd vordert neemt de hypotheekschuld af. Hierdoor dalen de rentelasten en dus ook de fiscale aftrek, waardoor de netto maandlasten stijgen.

Voordelen:
• U lost tijdens de looptijd uw schuld af
• In het begin relatief lage netto maandlasten
• Eenvoudige hypotheekvorm
• De bruto lasten blijven gedurende de rentevaste periode gelijk

Nadelen:
• Het fiscale voordeel neemt gedurende de looptijd af
• In het begin van de looptijd lost u relatief weinig af
• De eigenwoningreserve neemt door de aflossing toe
 
Wat is een lineaire hypotheek?
De lineaire hypotheek is één van de klassieke hypotheekvormen. Het principe is dat elk jaar/maand een gelijk bedrag op de hypotheekschuld wordt afgelost. U betaalt rente over restant hypotheekschuld. Omdat de schuld maandelijks lager wordt, zal het te betalen rentebedrag ook maandelijks lager worden. De maandlasten zullen dus in de loop van de tijd gaan dalen.
Als voorbeeld: Een hypotheek van € 100.000 wordt in 30 jaar afgelost. Dit wil dus zeggen dat per maand 100.000/360 maanden = € 277,78 per maand afgelost wordt.
Voordelen:
• U lost tijdens de looptijd uw schuld af
• Uw maandlasten worden lager gedurende de looptijd
• U kunt eenvoudig een tweede hypotheek nemen, ter grootte van uw al afgeloste deel
• Eenvoudige hypotheekvorm
Nadelen:
• Het fiscale voordeel neemt af, gedurende de looptijd
• Relatief hoge beginlasten
• De eigenwoningreserve neemt door de aflossing toe.
 
Andere hypotheekvormen, alleen beschikbaar voor hypotheken die gesloten zijn voor 1 januari 2013, mogelijkheid tot wijzigen bestaande lening of leningdeel
 
Bankspaarhypotheek, spaarhypotheek, aflossingsvrije hypotheek, levenhypotheek, hybridehypotheek, beleggingshypotheek, effectenhypotheek, generatiehypotheek en krediethypotheek.
Vraag naar de voorwaarden.